Ovládanie a senzory ozónu

Čistenie a dezinfekciu vzduchu vnímame komplexne, preto súčasťou väčšiny našich riešení sú aj senzory ozónu, riadiace jednotky a záznamníky. Kombináciou všetkých nástrojov dokážeme zabezpečiť spoľahlivú sofistikovanú reguláciu ionizátorov a ionizačných systémov a monitorovanie koncentrácie ozónu v ovzduší za splnenia hygienických a bezpečnostných noriem.

Vďaka tomu je možné všetky naše ionizátory používať bezpečne aj v prítomnosti ľudí a zvierat v ošetrovanom priestore.

POPIS

Senzor ozónu OS-11 je určený na meranie koncentrácie ozónu. Zabezpečuje dodržiavanie hygienického limitu pre pracovné prostredie. Vo väčšine krajín je táto hodnota 0,1ppm (0,2mg/m3).

Najefektívnejšia je inštalácia senzorov priamo do priestoru, ktorý je ošetrovaný ionizátormi DEZOSTER. V našom sortimente máme 2 varianty priestorových senzorov, ako aj variant na inštaláciu do vzduchotechnických potrubí.

Spolupracuje s riadiacou jednotkou RJ-05 pri ovládaní ionizátorov DEZOSTER, odťahových ventilátorov a signalizačných zariadení. Zároveň môže byť použitý ako univerzálny senzor na meranie nízkych koncentrácií ozónu.

VLASTNOSTI

 • Meranie koncentrácie ozónu v prostredí
 • Zabezpečuje prevádzku ionizátorov za splnenia hygienických a bezpečnostných noriem
 • Každý senzor je dodávaný s individuálnym kalibračným certifikátom výrobcu
 • Každý senzor má štyri užívateľom voliteľné úrovne spínaného (alarmového) signálu
 • Široká škála montážneho prevedenia: uchytenie na stenu, do vzduchotechnických potrubí, na joklové profily alebo estetické zakomponovanie do krytky vypínača
 • Možnosť použitia aj s prístrojmi (generátormi ozónu) od iných výrobcov/dodávateľov

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKTOVÝ LIST

HIVUS Senzor ozónu OS-11

POPIS

Sofistikovaná riadiaca jednotka RJ-05 slúži na časové ovládanie výkonu a reguláciu prístrojov DEZOSTER zapojených do komplexných systémov.

V spolupráci so senzormi ozónu OS-11 zabezpečuje dodržiavanie požadovanej koncentrácie ozónu (napr. hygienický limit) v ošetrovanom priestore.

Riadiaca jednotka umožňuje aj pripojenie elektronického záznamníka HDL O3, ktorý zabezpečí dlhodobý záznam meraných hodnôt.

VLASTNOSTI

 • Časové ovládanie a regulácia intenzity prístrojov DEZOSTER
 • V spolupráci so senzormi ozónu OS-11 a bezpečnostnými senzormi (otvorenie dverí, zapnutie/vypnutie ventilátora,...) zabezpečuje dodržanie požadovanej koncentrácie ozónu v ošetrovanom priestore
 • Dlhodobý záznam meraných hodnôt cez pripojený elektronický záznamník HDL 4xO3
 • Identifikácia prevádzkového stavu a prípadnej poruchy DEZOSTEROV a senzorov (voliteľným modulom IDM)

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKTOVÝ LIST

HIVUS Riadiaca jednotka RJ-05

POPIS

Elektronický záznamník ozónu HDL-O3 je určený na dlhodobé a spoľahlivé meranie, zobrazovanie a zaznamenávanie hodnôt koncentrácie ozónu.

Môže pracovať samostatne, alebo sa pripája do riadiacej jednotky RJ-05.

Možnosť dodania v antikorovom uzamykateľnom držiaku ako ochrana pred odcudzením a neautorizovaným použitím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKTOVÝ LIST

HIVUS Elektronický záznamník ozónu HDL-O3

OS-11PSB

 • Priestorový senzor O3 s riadenou spínanou zásuvkou
 • Určený najmä pre prenosné prístroje DEZOSTER AirCAT
 • Vhodný aj pre DEZOSTER PT a DM
 • Max. záťaž 200W

OS-11PSB i-controller

 • Senzor O3 s riadeným výkonovým modulom
 • Možnosť inštalácie senzora v priestore alebo do VZT potrubia
 • Určený najmä pre DEZOSTER TM (pasívne domy a rekuperácie), ale aj pre priemyselné aplikácie
 • Vhodný aj pre DEZOSTER PT a DM
 • Možnosť kombinácie s MC-01 alebo MC-02
 • Max. záťaž 300W

MC-01

 • Manuálne ovládanie intenzity ionizácie
 • Pre menšie zostavy DEZOSTER TM, PT a DM
 • Max. záťaž 55W

OS-11PSB i-controller + MC-01

 • Kombinácia manuálneho ovládania intenzity ionizácie a senzora O3
 • 4 stupne regulácie intenzity ionizácie
 • Možnosť zapojenia až 2 senzorov ozónu

ION ON/OFF

 • Profesionálny presvetlený spínač ionizácie

PRODUKTOVÝ LIST

HIVUS Ovládanie samostatných prístrojov

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky?

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.