Nápojový priemysel

Obzvlášť vo výrobe nealkoholických nápojov sú kladené mimoriadne vysoké nároky na hygienu prostredia výrobnej haly a celej technologickej linky.

Naše ionizátory sa inštalujú na dopravné dráhy fliaš, do filtračných boxov plniča, ako hygienická clona pri vstupe do objektu alebo pri príprave sirupov. Podstatnou mierou zvyšujú hygienu prostredia a zásadným spôsobom znižujú riziko kontaminácie vyrábaných nápojov z prostredia. Bežne pracujú aj v nepretržitej prevádzke za trvalej prítomnosti personálu. Pre svoju činnosť nevyžadujú žiadne chemikálie, ani tlakové fľaše. Samozrejmosťou je aj nepretržitý monitoring prevádzky a bezpečnosti ionizačného systému.

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.