Žilinská poliklinika ŽILPO

Realizácia: 4.2020 - 2021

Situácia

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. je prevádzkovateľom najväčšieho neštátneho zdravotníckeho zariadenia v žilinskom kraji.

Po prepuknutí pandémie COVID-19 v marci 2020 sme boli oslovení zo žiadosťou o zabezpečenie dezinfekčného ošetrovania chodieb, jednodňovej chirurgie, laboratórií, ambulancie ORL, očného centra, detského oddelenia a lekárne. V priebehu roka 2020 a v roku 2021 sme dodali naše ionizátory aj na rehabilitačné oddelenie, MR a do ambulancií viacerých praktických lekárov a špecialistov.

Ciele

Cieľom bola nepretržitá dezinfekcia prostredia a prevencia vzduchom prenášaných vírusových a bakteriálnych chorôb, pri celodennom bezpečnom používaní ionizácie za prítomnosti zdravotníkov, pacientov a obslužného personálu s ohľadom na dodržanie hygienického limitu koncentrácie ozónu v ošetrovanom prostredí.

Technické parametre

11 ks ionizátorov na stenu DEZOSTER PT

2 ks riadiacich jednotiek RJ-05

9 ks senzorov ozónu OS-11

8 ks prenosných ionizátorov AirCAT

Nakoľko chodby a ambulancie  polikliniky nie sú ventilované vlastnými vzduchotechnickými jednotkami s ventilačným potrubím, rozhodli sme sa pre použitie ionizátorov na stenu DEZOSTER PT v kombinácii s prenosnými ionizátormi DEZOSTER AirCAT. Prístroje DEZOSTER PT sú ovládané sofistikovanou riadiacou jednotkou RJ-05 a bezpečnostnými senzormi ozónu OS-11.

Všade tam, kde použitie prenosných ionizátorov DEZOSTER AirCAT neumožňovalo ich manuálne ovládanie, sme naše ionizátory AirCAT zapojili cez riadenú zásuvku so senzorom ozónu OS-11 psb, ktorá automaticky reguluje činnosť prístrojov na základe koncentrácie ozónu v ošetrovanom priestore.

Zobraziť viac
Skryť

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky?

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.