Kofola Česko-Slovensko

Realizácia: 10.2022

Situácia

Závod je novou a 100% dcérskou spoločnosťou Kofola Česko-Slovensko, a. s.
Naša firma je výhradným dodávateľom ionizačnej techniky do všetkých výrobných závodov firmy Kofola Česko-Slovensko (Rajecká Lesná, Kláštorná, Krnov, Mnichovo Hradiště, pred tým aj HOOP Kutno PL).
V júli 2022 sme dostali požiadavku na vyriešenie kontinuálneho ekologického zdravotne nezávadného dezinfekčného ošetrovania pretlakového vzduchu prúdiaceho cez filtračnú jednotku do priestoru plniča. Táto zákazka bola odozvou na naše dlhoročné úspešné inštalácie v ostatných výrobných závodoch Kofoly.

Ciele

Cieľom riešenia je zabezpečiť nepretržité preventívne dezinfekčné ošetrovanie technologického vzduchu a zvýšenú mikrobiologickú čistotu v priestore plniča.

Technické parametre

6 ks ionizátorov do vzduchotechniky DEZOSTER DM

1 ks riadiacej jednotky RJ-05

2 ks senzorov ozónu OS-11

1 ks elektronický záznamník ozónu HDL-O3

Na zabezpečenie dezinfekčného ošetrenia pretlakového vzduchu a kontinuálneho dezinfekčného ošetrovania HEPA filtra v plniči sme použili ionizačné prístroje DEZOSTER DM. Tieto prístroje sa zabudovali priamo do filtračných jednotiek pomocou externej mechanickej prispôsobovacej konštrukcie.

Pretože filtračné jednotky pracujú nepretržite, aj keď na linke nebeží výroba, a vzhľadom na pohyb personálu, sú prístroje DEZOSTER DM v tejto sekcii napájané a ovládané samostatnou riadiacou jednotkou RJ-05, ktorá riadi intenzitu ionizácie v plniči a v jeho okolí. Na zabezpečenie dodržania hygienického limitu ozónu v pracovnom prostredí má táto riadiaca jednotka v spätnej väzbe zapojené dva senzory ozónu OS-11.

Celý dezinfekčný systém je spínaný spoločne so sústavou ventilátorov vo filtračných jednotkách. To umožňuje aj zapínanie a vypínanie celého systému z jedného zdroja.

Na archivačný  záznam hodnôt O3 v pracovnom prostredí je použitý elektronický záznamník ozónu HDL-O3.

Zobraziť viac
Skryť

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky?

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.