Šport & fitness, šatne

Eliminácia zápachu a najmä prevencia pred prenosom rôznych, hlavne vírusových ochorení môže mať až strategický význam v priemyselnom podniku, v športovom klube, ale môže prispieť aj k trvalej bezproblémovej prevádzke komerčného fitness centra alebo telocvične.

Naše ionizátory zvyšujú mikrobiologickú čistotu prostredia šatní, WC a spoločných hygienických priestorov. Najmä počas pandémie COVID-19, v priemyselných podnikoch, kde sú inštalované, pomohli udržať nepretržitú výrobu a vyhnúť sa výrobnej výluke kvôli hromadnému ochoreniu personálu vo výrobe.

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.