HIVUS s.r.o.

Mliekarne a syrárne

img 2

Výroba mliečnych výrobkov a syrov

Pre spoločnosti v mlieko-spracujúcom priemysle je podstatná dezinfekcia výrobných priestorov a dekontaminácia vzduchu. Naše riešenia zvýšia čistotu prostredia, fungujú počas prítomnosti personálu a bez použitia chemikálií. Pravidelný monitoring bezpečnosti prevádzky je samozrejmosťou.

Mnoho spoločností vďaka nám využíva:

  • dezinfekčné ošetrenie výrobných priestorov, vzduchotechnických potrubí a prívodného vzduchu (vzduchotechniky a klimatizácie)
  • zvýšenie mikrobiologickej čistoty pri porciovaní a balení syrov, tvarohu a masla
  • dezinfekčné ošetrenie technologického a pretlakového vzduchu na plniacich linkách jogurtov a kyslomliečnych výrobkov
  • prevenciu mikrobiologickej kontaminácie pri sušení, dozrievaní a dlhodobom skladovaní syra
  • dekontamináciu vzduchu pri výrobe sušeného mlieka

Ďalšie riešenia: Nápojový priemysel  /  Mäsovýroba, ryby, špeciality  /  Zdravotníctvo, školstvo, šport, sociálna sféra  /  Poľnohospodárstvo  /  Monitoring teploty a relatívnej vlhkosti

Chcete využiť naše riešenia aj vo vašej výrobe?

Kontaktujte nás pre viac informácií

Naši spokojní zákazníci: orava milk milk agro ekomilk valasske mezi bel