HIVUS s.r.o.

Mäso spracujúci priemysel

img 03

Mäsovýroba, ryby, špeciality

Pri spracovávaní mäsa a rýb dbáme o elimináciu zápachu, prevenciu mikrobiologickej kontaminácie a dezinfekciu výrobných priestorov. Naše riešenia zvýšia čistotu prostredia, fungujú počas prítomnosti personálu a bez použitia chemikálií. Pravidelný monitoring bezpečnosti prevádzky je samozrejmosťou.

Mnoho spoločností vďaka nám využíva:

  • dezinfekčné ošetrovanie výrobných priestorov mäsovýroby, vzduchotechnických potrubí a prívodného vzduchu (vzduchotechniky a klimatizácie)
  • prevenciu mikrobiologickej kontaminácia pri dlhodobom sušení a zrení tepelne neupravených výrobkov (trvanlivé salámy a lahôdkové šunky)
  • dezinfekčné ošetrovanie výrobných priestorov výroby rybích špecialít a šalátov, vzduchotechnických potrubí a prívodného vzduchu (vzduchotechniky a klimatizácie)
  • dezinfekciu výrobných priestorov pri spracovaní a balení lososových rýb, eliminácia zápachu

Ďalšie riešenia: Nápojový priemysel  /  Mliekarne a syrárne  /  Zdravotníctvo, školstvo, šport, sociálna sféra  /  Poľnohospodárstvo  /  Monitoring teploty a relatívnej vlhkosti

Chcete využiť naše riešenia aj vo vašej výrobe?

Kontaktujte nás pre viac informácií

Naši spokojní zákazníci: abba seafood VMV krajcik ryba zilina Maso plana Onsala