HIVUS s.r.o.

Riešenia

Naše riešenia zvýšia čistotu prostredia, fungujú počas prítomnosti personálu a bez použitia chemikálií. Aplikujeme ich v odvetviach potravinárskeho priemyslu, v nemocniciach, v kafilériách, v sociálnych zariadeniach  a mnohých iných.


Zo záznamníkov HDL možno vytvárať efektívne a cenovo priaznivé monitorovacie systémy teploty, vlhkosti a ozónu.

Riešenia podľa oblasti aplikácie

Nápojový priemysel

Pri výrobe nealkoholických nápojov je podstatná dezinfekcia technologickej linky a výrobnej haly. Naše riešenia zvýšia čistotu prostredia a fungujú...

img 01

Mliekarne a syrárne

Pre spoločnosti v mlieko-spracujúcom priemysle zabezpečujeme dezinfekciu výrobných priestorov, vzduchotechniky, klimatizácie, dekontamináciu vzduchu...

img 2

Mäsovýroba, ryby, špeciality

Pri spracovávaní mäsa a rýb dbáme o elimináciu zápachu, prevenciu mikrobiologickej kontaminácie, dezinfekciu výrobných priestorov...

img 03

Zdravotníctvo, školstvo, šport, sociálna sféra

Eliminácia zápachu a prevencia prenosu viróz vo verejných budovách...

ZAPACH8

Poľnohospodárstvo

V poľnohospodárskych aplikácách sa zameriavame na vytváranie zdravšieho prostredia pre chov hospodárskych a úžitkových zvierat...

Cows in a stable 2

Monitoring teploty a relatívnej vlhkosti

Elektronické záznamníky HDL zaznamenávajú namerané údaje do pamäte, odkiaľ sa dajú jednoducho preniesť do počítača.

Siet s GSM2

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel