HIVUS s.r.o.

HDL-8X

HDL 8X

Multikanálový záznamník HDL-8X

Priemyselný multikanálový záznamník HDL – 8X môže naraz merať, zaznamenávať a dohliadať na údaje až z ôsmich senzorov. Napríklad 8xTPt100, štyri kombinovné senzory TRh 4T. Pre každý senzor signalizuje prekročenie voliteľných hraničných hodnôt nastaviteľných pomocou PC (funkcia ALARM). Záznamník je možné doplniť o GSM modul a prekročenie hraničných hodnôt tak signalizovať prezvonením alebo SMS na 3 predvolené tel. čísla. 

Pre viac informácií si stiahnite pdf.
Komplexný sortiment záznamníkov teploty a vlhkosti nájdete tu.

Ďalšie záznamníky a senzory: HDL-TRH  /  HDL-TRH-D  /  HDL-TPt100-D  /  HDL-T-b

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel