HIVUS s.r.o.

OS-11 PSB

OS11 PSB

Bezpečnostný senzor ozónu OS-11 PSB

Bezpečnostný senzor ozónu so spínanou sieťovou zásuvkou OzonStat OS–11 PSB dohliada na bezpečnú prevádzku ionizátorov Dezoster, alebo aj iných  ionizátorov a generátorov ozónu. Funguje ako termostat. Senzor nepretržite meria koncentráciu ozónu v sledovanom priestore a ak kon­centrácia dosiahne nastavený limit, automaticky vypne prístroj, ktorý je napájaný zo zásuvkovej skrinky.

Keď koncentrácia ozónu poklesne pod dolnú regulačnú hranicu, prístroj sa opäť zapne. Paralelne možno napájať aj viacero prístrojov.

Pre viac informácií si stiahnite pdf.
Komplexný sortiment prístrojov na meranie ozónu nájdete tu.

Ďalšie produkty z tejto sekcie: Senzor koncentrácie ozónu OS-11 v2  /  HDL-O3  /  HDL-4xO3

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel