HIVUS s.r.o.

Meranie ozónu

Elektrickými výbojmi vo vzduchu vzniká z dvojatómového kyslíka trojatómový ozón. Ten je nestabilný a samovoľne sa rozpadá na obyčajný kyslík. Skôr ako sa ozón rozpadne, ničí baktérie, vírusy aj plesne a z prostredia odstraňuje znečisťujúce látky. Preto sa ozón už roky používa na dezinfekciu a odstraňovanie zápachu. Ozón je výborný sluha a zlý pán, a preto s ním treba pracovať rozumne, efektívne a najmä bezpečne.

Naše senzory, regulátory a záznamníky ozónu umožňujú spoľahlivé monitorovanie a reguláciu koncentrácie ozónu v ovzduší za rozumnú cenu.

Meranie ozónu

Senzor koncentrácie ozónu OS-11 v2

Inovovaný Senzor ozónu OS-11 je určený predovšetkým na meranie koncentrácie ozónu v oblasti hygienického limitu pre pracovné prostredie.

OS 11 V2 500

OS-11 PSB

Bezpečnostný senzor ozónu so spínanou sieťovou zásuvkou OzonStat OS–11 PSB dohliada na bezpečnú prevádzku ionizátorov Dezoster, alebo aj iných  ionizátorov a generátorov ozónu.

OS11 PSB

HDL-O3

Cenovo prístupný prístroj na monitorovanie a záznam koncentrácií ozónu v ovzduší.

HDL O3ext2

HDL-4xO3

Prístroj na celoplošné monitorovanie a záznam koncentrácií ozónu v ovzduší. Môže mať pripojené až 4 externé senzory OS-11.

HDL 4xO3

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel