HIVUS s.r.o.

Kontrolér TRH - termohygrostat

TRH CONT DIN

Kontrolér TRH je dvojkanálový regulačný systém, ktorý na základe zosnímaných hodnôt z externého snímača teploty a relatívnej vlhkosti zabezpečuje ovládanie dvoch samostatných výkonových kanálov, napr. výhrevného telesa a ventilátora.

Aplikáciou kontroléra TRH sa predlžuje životnosť a zvyšuje sa spoľahlivosť elektrických zariadení a dochádza k významným úsporám elektrickej energie.
Teplotný rozsah –20 až 70 °C, relatívna vlhkosť 0 - 100%, napájanie: 230V/50Hz. Maximálny spínaný výkon 2 x 400W. Dodáva sa v rôznom mechanickom prevedení.

Kontrolér TRH sa uplatňuje i v oblasti vzduchotechniky a ventilácie, v klimaticky riadených skladoch, v skleníkoch, depozitároch písomností, archívoch, múzeách a pod.

Pre viac informácií si stiahnite pdf.
Pre technický popis produktu si stiahnite pdf.
Komplexný sortiment kontrolérov TRH nájdete tu.

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel