HIVUS s.r.o.

Dezoster PT - Závesný ionizátor vzduchu

PTx

Dezoster Passive Type - Všade tam, kde nie je klimatizácia (riešenie pre priemysel)

Baktericídny prístroj, ktorý slúži na:

  • dezinfekciu a dezodoráciu v priemyselných aplikáciách bez centrálnej klímy: sklady syra, mäsa, ovocia a zeleniny a ďalších potravín, menšie výrobné prevádzky, plničky jogurtov, porciovanie a balenie syra a mäsových výrobkov
  • poľnohospodárske aplikácie: dekontaminácia chovných priestorov, mliečnic, pôrodní, výrazná eliminácia emisií stajňových plynov, znižovanie strát vo veľkoskladoch zeleniny a ovocia.
  • elimináciu zápachu a prevenciu šírenia vzduchom prenosných ochorení: železničné stanice a stanice metra, verejné WC, skúšobné kabínky, šatne a prezliekarne a pod.

Pre viac informácií si stiahnite pdf.
Komplexný sortiment ionizačnej techniky si stiahnite pdf.

Ďalšia ionizačná technika: Dezoster AirCAT - Prenosný ionizátor vzduchu  /  Dezoster DM - Ionizátor vzduchu do klimatizačných potrubí  /  Dezoster CT - Riešenia na mieru  /  Riadiace jednotky a ovládacie senzory  /  Ionizačné trubice

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel