HIVUS s.r.o.

Produkty

Sortiment našich produktov tvoria prístroje ako pre domácnosti, tak i pre podniky rôzneho zamerania. Predávame ionizačnú techniku, elektronické záznamníky a senzory teploty a relatívnej vlhkosti, prístroje na meranie koncentrácie ozónu vo vzduchu, či systémy na riadenie klímy v energetických a telekomunikačných rozvádzačoch.

Produkty podľa aplikácie

Ionizačná technika Dezoster

Prístroje Dezoster sú určené na dezinfekciu, čistenie a regeneráciu vzduchu. Používajú sa na dezinfekciu technologických zariadení, pracovných plôch, skladov potravín a laboratórií. Umožňujú veľmi praktické dezinfikovanie násadových a konzumných vajec, odstraňovanie neželaných pachov a pod.

AirCat E2 2

Záznamníky a senzory T, Rh

Elektronické záznamníky teploty a vlhkosti HDL zaznačujú namerané údaje do zálohovacej elektronickej pamäte, odkiaľ sa dajú jednoducho preniesť do počítača. V počítači je možné získané údaje pomocou ovládacieho programu analyzovať, dlhodobo uchovávať, ako aj nastavovať niektoré parametre záznamníkov.

Zaznamniky3

Meranie ozónu

Elektrickými výbojmi vo vzduchu vzniká z dvojatómového kyslíka trojatómový ozón. Ten je nestabilný a samovoľne sa rozpadá na obyčajný kyslík. Skôr ako sa ozón rozpadne, ničí baktérie, vírusy aj plesne a z prostredia odstraňuje znečisťujúce látky.

OS11 PSB2

Kontrolér TRH - termohygrostat

Kontrolér TRH je dvojkanálový regulačný systém, ktorý na základe zosnímaných hodnôt z externého snímača teploty a relatívnej vlhkosti zabezpečuje ovládanie dvoch samostatných výkonových kanálov, napr. výhrevného telesa a ventilátora.

TRH CONT DIN

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel