Hivus, s.r.o.

Our services

Od vzniku spoločnosti HIVUS v roku 1990 dodávame komplexné riešenia v oblasti dezinfekcie vzduchu, dezinfekcie klimatizácie a vzduchotechnických systémov, dezinfekcie technologických a priemyselných zariadení, eliminácie zápachu a monitorovania teploty, vlhkosti a ozónu.

Z vlastného vývoja vyrábame široký sortiment priemyselných ionizátorov vzduchu, vrátane ionizačných trubíc a elektronické záznamníky a senzory teploty, vlhkosti a ozónu.

Z vlastných výrobkov dokážeme vytvoriť kompletné systémy na dezinfekciu a dezodoráciu, vrátane sofistikovaného riadenia a monitorovania koncentrácie ozónu a klimatických pomerov.

Najčastejšie riešime problémy:

 • Dezinfekcia výrobných priestorov v potravinárskom priemysle: mliekarne, syrárne, príprava sirupov, mäsopriemysel, spracovanie sóje, spracovanie rýb a darov mora,...

 • Dezinfekcia výrobných liniek a prevencia pri výrobe nealkoholických nápojov: komplexná dezinfekcia plniacej linky do PET fliaš, linky plnenia barelov, technologického pretlakového vzduchu, dezinfekcia priestoru prameňa vody,...

 • Dezinfekcia technologických zariadení: plničky jogurtov, balenie syra, mäsa, rýb, výroba cestovín, pekárne

 • Dezinfekcia vzduchotechniky a klimatizácie a komfortná klíma: permanentná dezinfekcia vzduchotechnických rozvodov a ventilovaného priestoru pre firemné, obchodné, spoločenské, kultúrne a športové centrá, banky, hotely, potravinárske haly

 • Prevencia a eliminácia zápachu v zdravotníctve a sociálnych službách: nemocnice, čakárne a ordinácie, domovy dôchodcov a sociálnych služieb

 • Prevencia šírenia ochorení na školách: základné a materské školy

 • Eliminácia zápachu a prevencia šírenia infekcií: verejné WC, skúšobné kabínky, sušenie pracovnej obuvi, šatne, čerpacie stanice

 • Eliminácia zápachu a prevencia šírenia infekcií: kúpele, telocvične, fitness, klientske centrá, čakárne

 • Dezinfekcia a prevencia v poľnohospodárstve: dezinfekcia násadových a konzumných vajec u producentov jednodňových kurčiat a v bažantniciach, dezinfekcia v chove hydiny, pôrodnice v chove ošípaných, chov jazdeckých koní, teráriá,...

 • Potlačenie hnilobných procesov v skladoch ovocia a zeleniny, predĺženie doby skladovania

 • Doprava: dezinfekcia ložného priestoru automobilov pri preprave potravín, kurčiat, chúlostivého ovocia

 • Eliminácia zápachu, dezinfekcia a prevencia autobusov, vozidiel pohrebnej služby, obytných prívesov, lodí,...

 • Eliminácia zápachu a prevencia v domácnostiach: pachy z domácich zvierat, z varenia, zatuchliny v pivniciach, na chatách, zápach po zadymení, eliminácia rastu plesní vo vlhkých priestoroch

 Počas celej svojej existencie vkladáme nemalé úsilie a prostriedky do vlastného aplikovaného vývoja a dlhodobo podporujeme vývoj na partnerských univerzitách, školách  a výskumných ústavoch. Orientujeme sa najmä na riešenie nových zákazníckych aplikácií.

Stredobodom nášho záujmu je náš zákazník a cieľom dlhodobý korektný vzťah s našimi klientmi. S plnou zodpovednosťou riešime problémy veľkých spoločností aj jednotlivcov.

Prevažná časť našej produkcie a našich riešení nachádza svoje uplatnenie v zahraničí, najmä v Českej republike, vo Švédsku, vo Fínsku, v Nemecku a vo Francúzsku. Naše prístroje používajú aj naši zákazníci v Maďarsku, v Poľsku, Rumunsku, Moldavsku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, v Južnej Korei, v USA. a na Novom Zélande.

 

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel