HIVUS s.r.o.

Modifikácia riadiacej jednotky

RJ05e front2

Rozšírená modifikácia osvedčenej riadiacej jednotky RJ-05

Slúži na časové ovládanie a reguláciu výkonu komplexných systémov Dezoster na riadenie vnútornej kvality ovzdušia.

Po pripojení senzorov koncentrácie ozónu OS-11 zabezpečuje dodržanie bezpečnej koncentráciu ozónu v ošetrovanom priestore. Súčasne môže merať a zobrazovať aktuálnu koncentráciu ozónu až zo štyroch senzorov. Na dlhodobý záznam meraných hodnôt sa dá k RJ-05e pripojiť elektronický záznamník HDL-4xO3. Záznamník aj riadiaca jednotka zdieľajú tie isté senzory ozónu.

Ovládanie je možné sústavou tlačidiel na prednom paneli, alebo pomocou software z PC. Prepojenie jednotky s počítačom cez sieť RS485 užívateľovi zároveň dáva možnosť vzdialenej správy cez internet.

Pre viac informácií si stiahnite pdf.

Chcete spoznať ideálne riešenie pre Vás?

Pozrite si naše prípadové štúdie alebo nás neváhajte kontaktovať

Naši spokojní zákazníci: RAJEC logo kofola abba seafood ryba zilina bel